ในปี 2021 นั้นเป็นยุคของระบบออนไลน์อย่างแท้จริง และยิ่งโทรศัพท์มือถือนั้นมีการพัฒนาระบบต่างๆที่รองรับการใช้งานในทุกช่องทางได้